Logo Zespołu Szkół nr 3 im. Huberta Kołłątaja w Szamotułach
Powróć do: Dla ucznia

Kierownik szkolenia praktycznego

Kierownik szkolenia praktycznego --> Jowita Rybarczyk

  • PONIEDZIAŁEK               7:00 - 15:00
  • WTOREK                             7:00 - 15:00
  • ŚRODA                                 7:00 - 15:00
  • CZWARTEK                        7:00 - 15:00 
  • PIĄTEK                                 7:00 - 15:00

_____________________________________________________________________________
Praktyczna nauka zawodu
jest organizowana przez pracodawcę , który zawarł z uczniem umowę o pracę  w celu przygotowania zawodowego. Jest organizowana w formie zajęć praktycznych, a w technikum i szkole policealnej w formie praktyk zawodowych.

Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat- 8 godzin.

Uczniowie klas branżowych I-go stopnia zajęcia praktyczne u pracodawcy odbywają wg. ustalonego szkolnego planu nauczania tj.

  • w I roku nauki 3 dni w tygodniu,
  • w II roku nauki 3 dni w tygodniu.
  • w III roku nauki 2 dni w tygodniu.

Uczniowie klas branżowych I-go stopnia naukę przedmiotów specjalistycznych dla danego zawodu realizują na trwających miesiąc kursach zawodowych- na które zostają kierowani przez szkołę w każdym roku nauki.  W klasie I – kurs I-go stopnia, II-kurs II-go stopnia, III-III-go stopnia. Warunkiem ukończenia szkoły jest pozytywne zaliczenie przedmiotów realizowanych na kursach.

W klasach  technikum  oraz szkoły  policealnej uczniowie  oraz słuchacze  kierowani są  na praktyki zawodowe   miesięczne.  

Z bieżącymi problemami i pytaniami proszę kontaktować się z opiekunem praktyk- pokój 105.   

Pliki do pobrania:

Terminy kursów 2024 (1).docx
Format: docx, 17.24 kB
terminy praktyk 2023_2024.pdf
Format: pdf, 28.85 kB